Spaljéer är ett sätt att bilda rum i en trädgård. Ett perfekt ställe för klätterväxter att trivas och växa på. En fördel med spaljéer är att man kan se blommorna från två sidor.
Ett staket behöver inte vara helt täckt för att ge skydd. Höjden på staketen är olika men får inte överstiga 1,80m utan bygglov.
         

Att variera höjden kan vara mycket effektfullt.
För att skydda ändvirket lägger vi alltid en toppbräda.

Trä i trädgården, som t.ex. uteplatser, ger ett varmt och mjukt golv. Med enkla detaljer kan golven bli mycket vackra. Man kan variera intrycken med olika träslag. I detta fall har vi valt lärk, som är miljövänligt.